top of page

Artikel fra Fyens.dk - marts 2001

INITIATIV: Landsbyens børnefamilier anlægger deres eget samlingssted på mark

FRELTOFTE: Landsbyen Freltofte sydøst for Nr. Lyndelse har aldrig haft en fodboldbane. Det får den nu. Og to petanquebaner og måske en stor legeplads.

I eftermiddag mødes landsbyboerne til første ordinære generalforsamling i foreningen Freltofte Fælled, som er navnet på halvanden tønder land græsmark midt i byen.

Vi satte nogle af initiativtagerne stævne på Freltoftevej 43, på hvis grund fælleden ligger. Inde i maskinhuset hænger der lyskæder på spærrene hele året. For det er her, landsbyen holder sankthansfest med spisning og bål på marken bagved.

-Vi flyttede til for otte år siden. I 1993 stod der 15 barnevogne, da vi holdt sankthansfest. Siden er der kommet en eller to nye børnefamilier til hvert år, fortæller Hans Tophøj Bork.

Han bor på Freltoftevej 27, Den gamle Brugs, og er en af drivkræfterne bag Freltofte Fælled. Formålet er at anlægge noget at være fælles om, et sted at mødes efter arbejde - ikke mindst - et sted, hvor børnene kan boltre sig.

Hvad gør man så?

-Der er ingen skole og ingen dagligvarebutikker, forsamlingshuset er ikke længere forsamlingshus, og børnene går i tre forskellige skoler i to forskellige byer, konstaterer Hans Tophøj Bork.

De tre skoler er Nr. Søby Skole, Nr. Lyndelse Friskole og Carl Nielsen-Skolen i Nr. Lyndelse.

- Så hvad gør man, når man ikke bare mødes i Brugsen efter arbejde, når der ikke er en sportsplads, og byens gadekær kun besøges af ænderne? Tjah, det kommer an på, hvad man vil med sin by. Hvis man vil noget, må man jo finde på noget, siger Hans Tophøj Bork.

Lejer en mark

De mange børnefamilier har i årevis gået og snakket om, hvad man kunne gøre, og i efteråret kom så muligheden, da ejerne af Freltoftevej 43, Lulu Sørensen og Finn Ekelund, spurgte, om der var nogen, der ville være med til at bruge jorden til noget. De havde forpagtet den ud til en landmand, som ikke længere skulle have græs til sine køer.

12 familier mødtes 11.februar og stiftede Freltofte Fælled. Foreningen betaler en nærmest symbolsk husleje for jorden.

- Vi har intentioner om at engagere hele byen i projektet. Freltofte Fælled er tænkt som landsbyens fælles rum, hvor man kan mødes, lege, spille, tale og for eksempel aftale at hjælpe hinanden med forskelligt, at grille sammen, følges ad til udenbys arrangementer og så videre, siger Hans Tophøj Bork.

Beboerne har pløjet, harvet, håndrevet og tilsået jorden, der om et par måneder forhåbentlig bliver til en boldbane. Og nogle af beboerne drømmer om at bygge en stor legeplads.

Tuborgs Grønne Fond har desuden givet 5000 kroner til petanquebaner, og der er allerede læsset en grusbunke af, der skal lægge bunden til banerne, som forhåbentlig indvies i maj måned.

Beboerne har aftalt at starte et lille lokalt blad i tilknytning til Freltofte Fælled. Det skal formentlig udkomme to-tre gange om året med lodsejer Finn Ekelund som redaktør.

Artikel fra Fyens.dk - april 2001

FRELTOFTE: 36 voksne og 15-20 børn troppede op, da foreningen Freltofte Fælled i lørdags holdt sin første ordinære generalforsamling.

Dermed bakker omkring 30 husstande fra starten op om det nye fællesområde, der ligger på grunden bag Freltoftevej 43.

Da ordet blev frit, strømmede ideerne fra deltagerne til, hvad området kunne bruges til, blandt andet rulleskøjtebane, bålplads, årligt loppemarked og grillplads.

En deltager foreslog at anlægge en gangsti hen over området, så byens børn kan undgå trafikken på Freltoftevej, især i byens eneste sving, hvor der ikke er meget plads til fodgængere.

Fælleden er kommet i stand, fordi ejeren af jorden ikke har noget at bruge den til, og i forvejen lagde hus til landsbyens årlige sankthansfest.

Lejer grund

Foreningen Freltofte Fælled lejer nu grunden og skal passe den ved frivillig arbejdskraft og bidrag.

Når græsset er vokset op, skal der holdes indvielse af fælleden.

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Trine Winther, Birgit Knudsen, Hans Tophøj Bork, Bjarne Hansen og Svend Johnsen. Bestyrelsen konstituerer sig i aften.

Artikel fra Fyens.dk - maj 2011

Freltofte: Fælleden er en landsbyforening for Freltofte, Lumby og Søsted, i Nr. Lyndelse Sogn, og nu har Fælleden ti års jubilæum.

Mærkedagen skal fejres, og det bliver den efter alle kunstens regler på Grundlovsdag, den 5. juni.

Fælleden begyndte egentlig sin tilværelse som Freltofte Fælled, men blev for ca. fem år siden udvidet til også at omfatte Lumby og Søsted.

I 2001 var foreningen ikke særlig stor og ambitiøs.

Den gang var vel mindre end 40 husstande medlemmer. Nu er der op mod 200.

Og attraktionen er ikke bare den fælles fælledgrund, men i høj grad Fælledbladet, der særligt takket være Karsten Lindhardt, Jens Ole Storm Pedersen og Else Marie Albrekt er blevet til den succes, det er i dag.

- Nu har vi planer om at fejre Grundlovsdag, 5. juni, på Fælledgrunden fra kl. 15, fortæller formand for bestyrelsen, Hans Tophøj Boprk.

Alle medlemmer indbydes til at nyde dagen sammen.

Hvis man selv medbringer kaffekurv, vil foreningen være værter ved en omgang grillmad med drikkevarer til aftensmåltidet.

Der vil være allehånde aktiviteter, blandt andet fodbold- og petanqueturneringer, at forlyste sig med.

bottom of page