top of page

Ultimate frisbee

Banen
110 meter lang og 37 meter bred. Banen består af et midterfelt og to målfelter, således at midterfeltet er 64 meter langt og målfelterne hver 23 meter.

Holdstørrelse og udskiftninger
Hvert hold har 7 spillere på banen ad gangen. Spillere, der ikke er på banen, må skiftes ind når der scores eller ved skader.

Spillets start:
Hvert point starter ved, at de to hold stiller sig på hver deres mållinje. En spiller fra det forsvarende hold kaster discen ned til det angribende hold (udkastet). Hvis discen lander uden for banen må det angribende hold tage discen ind til midten af banen (i forhold til hvor den passerede sidelinjen) og sætte spillet i gang derfra. Hvilket hold, der skal starte i forsvar henholdsvis angreb afgøres ved lodtrækning.

Scoring
Hver gang det angribende hold afleverer til en spiller i modstandernes målfelt, scorer de et point. Det scorende hold bliver i det målfelt, hvor de netop har scoret, for at starte næste point derfra. De to hold bytter altså side efter hver scoring.

Afleveringer
Discen må afleveres i alle retninger. Efter en gribning skal modtageren stoppe hurtigst muligt – det er ikke tilladt at løbe med discen. Spilleren med discen (kasteren) har ti sekunder til at aflevere. Spilleren, der dækker kasteren (markøren), tæller højt for nøl imens (nøl – en – to – tre osv.). Hvis markøren når “ti” før discen er afleveret er der nøl og angrebet skifter. Discen må kun afleveres ved kast.

Angrebet skifter
Hvis en aflevering ikke lykkes (ved kast ud af banen, tabt aflevering, eller hvis en modstander blokerer eller griber kastet), får det forsvarende hold omgående “retten til angrebet” og bliver det angribende hold. Hvis et hold overtager retten til angrebet i et målfelt, bæres discen tilbage til mållinjen, og spillet sættes i gang derfra.

Fejl
Bevidst fysisk kontakt mellem spillerne er ikke tilladt. Screeninger (som i f.eks. basketball) er heller ikke tilladt. Når en spiller er skyld i fysisk kontakt mod en modspiller, kaldes der fejl. Fejlen kaldes af den spiller den er begået imod. Hvis fejlen bliver kaldt af det forsvarende hold, og den betød, at angrebet skiftede, spilles der videre som om fejlen ikke var blevet kaldt. I andre situationer eller hvis spilleren der begik fejlen, er uenig i kendelsen, spilles situationen om.

Spillerne dømmer selv
Spillerne er selv ansvarlige for deres egne fejl og linjekendelser (linje kendelser sker, når en spiller griber en aflevering tæt på mål eller sidelinjen, og det skal afgøres om han er inde eller ude). Spillerne finder selv ud af at afgøre eventuelle uenigheder om en kendelse på en fair måde.

Fair play (spillets ånd)
Ultimate har traditionelt været baseret på en sportsånd, der placerer ansvaret for, at der udøves fair spil på hver enkelt spiller. Der opmuntres til spil på et højt niveau, men aldrig på bekostning af gensidig respekt mellem spillerne, overholdelse af spillets regler eller glæden ved selve spillet. En af præmierne ved turneringer gives til det hold, der gennem hele turneringen udviser den bedste sportsånd.

Petanque

Petanque kan spilles som single (en mod en), som double (to mod to) eller som triple ( tre mod tre ). I single og double har hver spiller 3 kugler, i triple har hver spiller 2 kugler.  Hoved formålet er at komme så tæt som muligt på den lille trækugle, også kaldet “grisen”.
2) Der trækkes lod om hvilket hold der skal starte. Starter holdet tegner en cirkel med en diameter på ca. 35 – 50 cm.
Alle kast i denne runde skal foregå med begge fødder indenfor denne cirkel.
3) En spiller fra holdet som vandt lodtrækningen, kaster nu grisen ud i en afstand
af mindst  6 mtr. og højst 10 mtr. fra cirkelen.
4) En spiller fra samme hold kaster den første kugle og prøver at komme så tæt på grisen som muligt.
5) En spiller fra det modsatte hold forsøger nu enten at kaste kugle tættere på grisen eller at skyde den første kugle væk.
6) Det hold der ligger længst væk fra grisen bliver ved med at kaste, til de får en kugle nærmest grisen.  Derefter er det det andet hold der skal kaste. 7) Når et hold ikke har flere kugler tilbage, kaster det andet hold resten af sine kugler.
8)  Når alle kugler er kastet, tæller man point. Kun ét hold får point i hver runde.
Det hold der ligger nærmest grisen får lige så mange point, som de har kugler nærmere end modstanderens nærmeste kugle.
9) Det hold som lå nærmest, tegner en ny cirkel og starter den næste runde.
10) Det hold som først når 13 point, har vundet.
Rigtig god fornøjelse


Læs mere om petanque: www.petanque.dk

Stigegolf, Fælledens regler

Stigegolf kan spilles af op til fire personer (eller hold) på samme stige. Hver person har tre bolas til rådighed. Disse kastes mod stigen fra en kastelinje i ca. fem skridts afstand fra denne. Hver spiller kaster alle sine tre bolas, før det bliver næste spillers tur. Når runden er færdig og alle har kastet, tælles point. Kun de bolas, der hænger på stigens trin ved rundens afslutning giver point. Der spilles til præcis 21 point, og runden spilles færdig. Dvs. at mere en én spiller kan få 21 point. I så tilfælde kaster spillerne med 21 point videre, indtil en spiller er mindst to point foran ved en rundes afslutning.

Kasteafstand: Officielt er afstanden 15 fod, men fem gode skridt er fint. Man kan lade børn og voksne kaste fra forskellig afstand (fx voksne syv og børn fire skridt).

Kasteteknik: Der må kun kastes én bola ad gangen. Hold i den ene golfbold og kast underhåndskast, så bolaen kommer til at rotere (i lodret plan). Ellers er det svært at få den til at blive hængende på stigen.

Score: Kun bolas, der hænger på et trin ved en rundes afslutning, tæller med. Øverste trin giver 3 point, mellemste 2 point og nederste kun 1 point. Der er 1 bonuspoint for at have alle tre bolas på samme trin, eller én bola på hvert trin. Dvs. at højeste score i en runde er 10 point (3 x 3 + 1).

Spillets begyndelse: Man kaster efter tur alle sine tre bolas, ældste spiller kaster først og så fremdeles. Efter hver efterfølgende runde kaster den med den højeste score først.
Da der er risiko for, at de efterfølgende spillere skyder tidligere kastede bolas ned fra stigen, er det ingen fordel at begynde. At den førende altid kaster først er altså en ’spiludjævnende’ foranstaltning. Man kan evt. aftale, at man i stedet for skiftes til at kaste først.

Spillets afslutning: Der spilles til præcis 21 point ved en rundes afslutning. Hvis en spiller fx har 17 point og derfor har brug for 4, men rammer to 3’ere og scorer 23, tæller rundens point ikke, og vedkommende begynder næste runde med 17 igen (alle rundens point er tabt).
I princippet skal en spiller kaste alle sine bolas ved sin tur i en runde. Men det er muligt på forhånd at aftale, at hvis en spiller har scoret præcis 21 og endnu har en eller to bolas tilbage, må de kastes inden rundens afslutning, hvis en anden spiller har skudt en bola ned, så scoren ikke længere er 21 (og kun i det tilfælde).
I tilfælde af to personer står lige efter en runde med 21 point, skal disse to i omspil. Her gælder det om at vinde med mindst 2 point efter en rundes afslutning.

De hurtige regler: En kamp kan også blot spilles over 3 eller 5 runder med 3 kast til hver spiller i hver runde. Der kan spilles to, tre eller fire spillere, eller to hold à to spillere (et hold på tre kan evt. dele de seks bolas med to til hver). Spilleren eller holdet, der totalt får flest point, har vundet.

bottom of page