top of page

Oplysningspligt

 

Behandling af persondata i tilknytning til medlemskab af Fælleden

Når du er medlem af Fælleden, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør at vi er dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Under medlemskabet behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

bottom of page