Aktiviteter 2021

Onsdag den 23. Juni 2021 kl 18.00

Sankt Hans Fest i Grusgraven. Vi mødes kl 18.00 med medbragt madkurv.

Bålet tændes kl. 19.30

 

Søndag den 22. August kl. 14.00

Ekstraordinær generalforsamling

 

Søndag den 22. august kl. 15.00

Indvielse af Trampestien

 

Søndag den 17. oktober kl. 14.00  

Æblemostdag

Æblemostedag hos Nina og Kurt på Freltoftevej 8.

Medbring æbler og emballage til den færdige most.

 

Søndag den 28. November kl. 16.00

Juletræstænding

Mød op ved gadekæret i Freltofte og vær med til at synge julen ind 1. søndag i advent.

 

Indvielse af madpakkehus på Freltoftevej 10:

Indtil videre er planen en gang i Oktober måned—nærmere info følger