top of page

Bestyrelsens medlemmer

Jan.jpg
Vibeke.png
Sara.png
Jane.png
Hanne.png
Allan.jpg
Ander.jpg

Formand

Jan Wæhrens

Freltoftevej 8 a

Tlf.: 27875827

jan.waehrens@gmail.com

 

Næstformand

og redaktør
Vibeke Hansen
Freltoftevej 43
Tlf.: 20 28 88 20

vhansenpost@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kurt Bager
Freltoftevej 8
Tlf: 65 90 10 20
Mobil: 51 27 77 16

kurtognina@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem—sekretær

Sara Mortensen
Freltoftevej 33, tlf. 24938504

Sara.mortensen@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Jane Hansen - kasserer

Kærsmindevej 2, tlf. 30119515

jhansen5550@gmail.com

Suppleant

Hanne Nadolny

Freltoftevej 5, tlf. 21807666

nadolny@live.dk

Suppleant

Allan Knudsen

Freltoftevej 47, tlf. 28736637

aldknudsen@gmail.com

Suppleant

Anders Kjær

Freltoftevej 18, tlf.: 27522674

andkjaer@hotmail.com

bottom of page