Bestyrelsens medlemmer

Gitte.png
Vibeke.png
Sara.png
Jane.png
Hanne.png
Helle.png
Vivi.png

Formand

Gitte Bork

Freltoftevej 27

Tlf.: 60 88 36 58

Bergstedt-bork@axios.dk

 

Bestyrelsesmedlem

og redaktør
Vibeke Hansen
Freltoftevej 43
Tlf.: 20 28 88 20

vhansenpost@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Kurt Bager
Freltoftevej 8
Tlf: 65 90 10 20
Mobil: 51 27 77 16

kurtognina@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem—sekretær

Sara Mortensen
Freltoftevej 33, tlf. 24938504

Sara.mortensen@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Jane Hansen - kasserer

Kærsmindevej 2, tlf. 30119515

jhansen5550@gmail.com

Suppleant

Hanne Nadolny

Freltoftevej 5, tlf. 21807666

nadolny@live.dk

Suppleant

Helle Wæhrens

Freltoftevej 8a, tlf. 51206847

helle@waehrens.dk

Suppleant

Vivi Ross

Freltoftevej 16, tlf.: 29993660

viviross@live.dk