top of page

Indkaldelse til generalforsamling 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling

Søndag den 11. juni 2023 kl. 13:00 på Freltofte Fælled, Freltoftevej 10.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent og stemmetællere

3: Formandens beretning

4: Regnskabsaflæggelse

5: Behandling af indkomne forslag

6: Fremtidig virksomhed, herunder ideer til aktiviteter

7: Fremlæggelse af budget.

8: Valg af bestyrelse (der vælges 3. i ulige år, og 2. i lige år)

9: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

10:Valg af revisor og revisorsuppleanter for 1 år

11:Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før.


Venlig hilsen bestyrelsen.

bottom of page