Indkaldelse til generalforsamling 2021

Årets generalforsamling er forsinket pga. Corona, men nu afholder vi den i forbindelse med vores årlige arrangement på Grundlovsdag, som starter kl. 14.00.

Kom og vær med til en hyggelig generalforsamling fra kl. 16.30, hvor vi snakker om året, der er gået, og idéer til aktiviteter i Fælleden og tiltag på Freltoftevej 10 i det kommende år!

Børn og unge er også velkomne!

Fælleden byder på et glas bobler (med eller uden alkohol) med lidt tilbehør, så vi også kan sige skål for Fælledens 20-års jubilæum, som fejres videre efter generalforsamlingen til hyggelig spisning med medbragt mad fra kl. 18.30 og forhåbentlig musik og sang.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent og stemmetællere

 3. Formandens beretning

 4. Regnskabsaflæggelse

 5. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer i §4 stk. 2:

Nuværende tekst:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Forslag til ny formulering:

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned.

 1. Fremtidig virksomhed, herunder idéer til nye aktiviteter

 2. Fremlæggelse af budget

 3. Valg af bestyrelse: Vibeke Hansen, Vivi Ross og Jan Wæhrens er på valg.

 4. Valg af suppleanter for 1 år

 5. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år

 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden.

Vel mødt!

Mange hilsner fra Fælledens bestyrelse