Referat af ekstraordinær generalforsamling 2019

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling d. 5.5. kl. 19.15 1)

Afstemning om vedtægtsændring:

Det er hermed vedtaget at § 4 stk. 2 ændres Fra:

"Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. lndkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmeme eller ved annoncering i den lokale dagspresse" til:

 

"Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts. lndkaldelse skal ske med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved mail til medlemmerne, der selv er forpligtet til at holde foreningens kasserer opdateret mht. kontaktoplysninger. Medlemmer, der af særlige grunde ikke kan modtage mail, skal selv gøre opmærksom på dette, så de kan få besked på anden vis.

 

2) Evt. - Freltofte Festival bliver i år til en sommerfest d. 17.8.2019 i Vibeke og Mortens lade, Freltoftevej 43. Nærmere info følger.